Słowo “inwestować” jest nieprzypadkowe – mimo że dokształcanie pracowników faktycznie wiąże się z kosztami, bilans okazuje się dla pracodawcy korzystny, szczególnie że wiele szkoleń – tak jak cały pakiet oferowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART – dofinansowanych jest ze środków europejskich. Pracownik wnosi do firmy nową wiedzę, umiejętności, sposoby działania. Rozwijając siebie, ma realny wpływ na rozwój całej firmy czy przedsiębiorstwa, a wartością dodaną jest korzyść wizerunkowa. Kontrahenci chętniej bowiem nawiążą współpracę z firmą, która stawia na rozwijanie kompetencji i wdraża nowe rozwiązania, niż z taką, w której czas stanął w miejscu. Owszem, inwestując w szkolenie pracownika, zawsze ocieramy się o ryzyko, że opuści on firmę, zanim wykorzysta swoje nowe umiejętności. Ryzyko to jest jednak zawsze wpisane w działalność biznesową, a na taką ewentualność można spojrzeć z dwóch stron: szkolenia zdecydowanie częściej działają motywująco i budują lojalność wobec firmy. Decyzja, czy warto szkolić pracownika, należy oczywiście wyłącznie do pracodawcy i nie podlega żadnym regulacjom prawnym – warto jednak pamiętać, że zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy “ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez organy zatrudniające” jest zalecane.

 

 

Kompetencje miękkie i twarde w CV

Dużo o nich ostatnio słyszymy, warto więc wyjaśnić, czym są. W najprostszym ujęciu – posiadanie kompetencji twardych łatwiej udowodnić, opierają się bowiem o konkretne umiejętności (np. potwierdzona certyfikatem znajomość języków, prawo jazdy, obsługa programów komputerowych, umiejętności rzemieślnicze, wiedza specjalistyczna w danym zakresie). To one stanowią podstawę naszego CV. Jednak coraz częściej pracodawcy doceniają również kompetencje miękkie, zwane też interpersonalnymi.

Trudniej je zmierzyć (szczególnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej), jako że wynikają z naszej osobowości, umiejętności reagowania w różnych sytuacjach, nawiązywania więzi. Nie można jednak odmówić im wpływu na sposób funkcjonowania pracownika w pracy: w zespole, w interakcji z klientem. To właśnie grupa zawodowa zajmująca się obsługą powinna cechować się rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, ułatwiającymi kontakt z klientami, którzy przecież nierzadko wykazują się niecierpliwością czy złością. Dotyczy to również pracowników szeroko pojętej obsługi hotelowej i gastronomicznej: kelnerów, barmanów, baristów, sommelierów, pokojówek, recepcjonistów czy konsjerży. Umieszczenie kompetencji twardych w CV to oczywista oczywistość, warto jednak napisać również o tych miękkich – np. opisując je pokrótce w liście motywacyjnym.

 

 

Szkolenia miękkie i twarde

W celu kształcenia opisanych wyżej umiejętności organizowane są odpowiednie szkolenia. I tu cenna uwaga dla pracodawców – świadomość pracowników rośnie i już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej często pytają, jakie są szanse na awans zawodowy w danej firmie. To właśnie dzięki inwestycji w szkolenia pracodawca może w klarowny sposób wytyczyć ścieżkę takiego awansu. Kelner, który będzie chciał rozwijać swoje kompetencje i zostać w przyszłości sommelierem, zapewne bardziej zaangażuje się w pracę w restauracji, która mu taki rozwój zapewni. Czy jednak pracodawca odniesie korzyść z inwestowania w szkolenia miękkie dla pracowników?

“- Wybierając szkolenia dla pracowników, warto poszukać takich, które kształcą umiejętności twarde, ważne dla firmy, ale łączą to z rozwojem kompetencji miękkich. Szkolenia organizowane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki umożliwiają wykonywanie danego zawodu – np. baristy, przewodnika turystycznego czy organizatora konferencji. Tworząc programy zajęć, zwracamy jednak uwagę nie tylko na kształcenie konkretnych kompetencji, ale też na to, jakie umiejętności interpersonalne są w tym zawodzie ważne, czasem niezbędne do pracy. Owszem, można mieć ogromną wiedzę na temat np. historii miasta czy regionu, jeśli jednak nie będziemy umieli się komunikować z grupą, nie zostaniemy dobrym przewodnikiem turystycznym. ZART tworzy szkolenia, które w praktyczny sposób łączą te dwa aspekty, a podczas każdego kursu organizowane są dla wszystkich uczestników sesje doradztwa zawodowego z certyfikowanym trenerem zmiany osobistej. W ich trakcie uczestnicy pracują intensywnie właśnie nad samorozwojem w kontekście kompetencji miękkich” – mówi Iza Opas-Zajdlewicz, manager ds. rozwoju i szkoleń Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Szczecinie.

 

 

Odpowiedź na tytułowe pytanie może więc być tylko jedna: szkolenia rozwijają nie tylko pracownika, ale całą firmę, w której jest zatrudniony. Prócz tego, że – oczywiście – uczą i oferują konkretne kompetencje, motywują, budują więź z firmą, tworzą pozytywny wizerunek oparty na nowoczesności i świadomości zachodzących w świecie biznesu zmian. Warto więc z nich korzystać, bo to inwestycja w pełnym tego słowa znaczeniu.