Czy warto inwestować w szkolenia dla pracowników? Słowo “inwestować” jest nieprzypadkowe – mimo że dokształcanie pracowników faktycznie wiąże się z kosztami, bilans okazuje się dla pracodawcy korzystny, szczególnie, że wiele szkoleń dofinansowanych jest ze środków Unii Europejskiej.

Pracownik wnosi do firmy nową wiedzę, umiejętności, sposoby działania. Rozwijając siebie, ma realny wpływ na rozwój całej firmy czy przedsiębiorstwa, a wartością dodaną jest korzyść wizerunkowa. Kontrahenci chętniej bowiem nawiążą współpracę z firmą, która stawia na rozwijanie kompetencji i wdraża nowe rozwiązania, niż z taką, w której czas stanął w miejscu.

Inwestując w szkolenie pracownika, zawsze ocieramy się o ryzyko, że opuści on firmę, zanim wykorzysta swoje nowe umiejętności. Ryzyko to jest jednak zawsze wpisane w działalność biznesową, a na taką ewentualność można spojrzeć z dwóch stron: szkolenia zdecydowanie częściej działają motywująco i budują lojalność wobec firmy. Decyzja, czy warto szkolić pracownika, należy oczywiście wyłącznie do pracodawcy i nie podlega żadnym regulacjom prawnym – warto jednak pamiętać, że zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy “ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez organy zatrudniające” jest zalecane.

Umiejętności twarde i miękkie

Umiejętności twarde to na przykład potwierdzona certyfikatem znajomość języków, prawo jazdy, obsługa programów komputerowych, umiejętności techniczne, wiedza specjalistyczna w danym zakresie. Umiejętności miękkie to niemierzalne cechy osobowości pracownika i jego zdolności interpersonalne – — reagowanie w sytuacjach kryzysowych, nawiązywania więzi, zdolność do pracy w zespole. Grupa zawodowa zajmująca się obsługą powinna cechować się rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, ułatwiającymi kontakt z klientami, którzy przecież nierzadko wykazują się niecierpliwością czy złością. Dotyczy to również pracowników szeroko pojętej obsługi hotelowej i gastronomicznej: kelnerów, barmanów, baristów, sommelierów, pokojówek czy recepcjonistów.

Jakie szkolenia wybierać?

Kelner, który będzie chciał rozwijać swoje kompetencje i zostać w przyszłości sommelierem, zapewne bardziej zaangażuje się w pracę w restauracji, która mu taki rozwój zapewni. Czy jednak pracodawca odniesie korzyść z inwestowania w szkolenia z umiejętności miękkich dla pracowników?

“- Wybierając szkolenia dla pracowników, warto poszukać takich, które kształcą umiejętności twarde, ważne dla firmy, ale łączą to z rozwojem kompetencji miękkich. Szkolenia organizowane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki umożliwiają wykonywanie danego zawodu – np. baristy, przewodnika turystycznego czy organizatora konferencji. Tworząc programy zajęć, zwracamy jednak uwagę nie tylko na kształcenie konkretnych kompetencji, ale też na to, jakie umiejętności interpersonalne są w tym zawodzie ważne, czasem niezbędne do pracy. Owszem, można mieć ogromną wiedzę na temat np. historii miasta czy regionu, jeśli jednak nie będziemy umieli się komunikować z grupą, nie zostaniemy dobrym przewodnikiem turystycznym. – mówi Iza Opas-Zajdlewicz, manager ds. rozwoju i szkoleń.

Odpowiedź na tytułowe pytanie może więc być tylko jedna: szkolenia rozwijają nie tylko pracownika, ale całą firmę, w której jest zatrudniony.  Uczą i oferują konkretne kompetencje, motywują, budują więź z firmą, tworzą pozytywny wizerunek oparty na nowoczesności i świadomości zachodzących w świecie biznesu zmian. Warto więc z nich korzystać, bo to inwestycja w pełnym tego słowa znaczeniu.