O projektach

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, dzięki którym nabędą lub podniosą Państwo swoje umiejętności zawodowe.

Forum Turystyki Regionów oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki realizują projekty:
– Kadry hotelarstwa i gastronomii (od października 2017 do maja 2019)
– Kadry hotelarstwa i gastronomii – etap II (od stycznia 2018 do czerwca 2020)
– Przypływ umiejętności w turystyce  etap II (od stycznia 2018 do czerwca 2020)

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 90% (w tym 85% UE i 5% Budżet Państwa).

Cykl szkoleń skierowany jest do odbiorców z całego województwa zachodniopomorskiego, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Udział w szkoleniach mogą wziąć zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne i bierne zawodowo.

Uczestnikom kursów zapewniamy m. in. 

 • materiały szkoleniowe,
 • zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone przez specjalistów,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • każdy uczestnik będzie mógł skorzystać również z indywidualnych i grupowych konsultacji z doradcą zawodowym

Projekty będą realizowane w województwie zachodniopomorskim od października 2017 roku do maja 2019 roku.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach:

TERMINARZ SZKOLEŃ

Kadry hotelarstwa i gastronomii - Etap II

Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K009/18
Wartość projektu: 988 657,48 zł ( w tym dofinansowanie ze środków UE 840 358,85 zł)

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób z województwa zachodniopomorskiego.
Grupa docelowa: 340 osób ( w tym 175 K), w wieku 18 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawowa produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Celem Projektu jest uzyskanie uznawanych kwalifikacji zawodowych sektora turystyki przez co najmniej 80% (272 os.) z grupy 340 osób dorosłych z WZP w okresie od 01.01.2019-30.06.2020 poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe.

Kadry hotelarstwa i gastronomii – Etap II

 • Barman
 • Sommelier
 • Barista
 • Key Account Manager
 • Organizator usług cateringowych
 • Organizator usług konferencyjnych
 • Recepcjonista
 • Specjalista sprzedaży internetowej
 • Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
 • Rezydent
 • Przewodnik turystyczny terenowy – woj. zachodniopomorskie

Przypływ umiejętności w turystyce - Etap II

Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K008/18
Wartość projektu: 935 669,98 zł ( w tym dofinansowanie ze środków UE 795 319,48 zł)

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób z województwa zachodniopomorskiego.
Grupa docelowa: 215 osób ( w tym 110 K), w wieku 18 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawowa produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Celem Projektu jest uzyskanie uznawanych kwalifikacji zawodowych sektora turystyki przez co najmniej 80% (172 os.) z grupy 215 osób dorosłych z WZP w okresie od 01.01.2019-30.06.2020 poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe.

Przypływ umiejętności w turystyce – Etap II

 • Przewodnik turystyczny terenowy – województwo zachodniopomorskie
 • Przewodnik turystyczny miejski – Szczecin
 • Pilot wycieczek
 • Animator turystyki
 • Menedżer produktów turystycznych
 • Menadżer hotelu
 • Menadżer e-narzędzi w turystyce

Kadry hotelarstwa i gastronomii

Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K124/17-00
Wartość projektu: 864 050,00 zł ( w tym dofinansowanie ze środków UE 734 442,50 zł).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób z województwa zachodniopomorskiego.
Grupa docelowa: 320 osób ( w tym 160 K), w wieku 18 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Celem Projektu jest uzyskanie uznawanych kwalifikacji zawodowych sektora turystyki przez co najmniej 80% (256 os.) z grupy 320 osób dorosłych z WZP w okresie od 01.10.2017-30.11.2019 poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe.

Kadry hotelarstwa i gastronomii

 • Concierge
 • Pokojowa
 • Recepcjonista
 • Barman
 • Kelner
 • Sommelier
 • Barista
 • Organizator usług cateringowych
 • Organizator usług konferencyjnych
 • Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego