W skrócie

Realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na szkolenia skupione wokół dwóch projektów:Kadry Hotelarstwa i Gastronomii orazPrzepływ umiejętności w turystyce.Szkolenia są zakończone certyfikatami Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego lub Polskiej Izby Turystyki


W skrócie

Realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na szkolenia skupione wokół dwóch projektów:Kadry Hotelarstwa i Gastronomii orazPrzepływ umiejętności w turystyce.Szkolenia są zakończone certyfikatami Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego lub Polskiej Izby Turystyki


Szkolenia dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej

Szkolenia dofinansowane przeznaczone są dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

TERMINARZ SZKOLEŃ

Szkolenia dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej

Szkolenia dofinansowane przeznaczone są dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.