W skrócie

Realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomii. Kursy zakończone są egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego lub Polską Izbę Turystyki.


W skrócie

Realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na szkolenia skupione wokół dwóch projektów:

Kadry Hotelarstwa i Gastronomii oraz

Przepływ umiejętności w turystyce.

Szkolenia są zakończone certyfikatami Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego lub Polskiej Izby Turystyki


Szkolenia dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej

Szkolenia dofinansowane przeznaczone są dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Projekt Kadry Hotelarstwa i Gastronomii

Zrealizowane szkolenia: Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego, Barista, Barman, Kelner, Organizator usług cateringowych, Organizator usług konferencyjnych, Sommelier

Projekt Kadry Hotelarstwa i Gastronomii - Etap II

Projekt Przepływ Umiejętności w Turystyce - Etap II

Szkolenia spoza projektów UE

Szkolenia dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej

Szkolenia dofinansowane przeznaczone są dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Projekt Kadry Hotelarstwa i Gastronomii

Zrealizowane szkolenia: Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego, Barista, Barman, Kelner, Organizator usług cateringowych, Organizator usług konferencyjnych, Sommelier

Projekt Kadry Hotelarstwa i Gastronomii - Etap II

Projekt Przepływ Umiejętności w Turystyce - Etap II

Szkolenia spoza projektów UE