REALIZATORZY PROJEKTU

 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. działa od 1991 roku. Nasze doświadczenie i rzetelność są rozpoznawalne w regionie. Jesteśmy wiodącym wydawcą turystycznych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Organizujemy również targi, m. in. doskonale znany „Piknik nad Odrą” i „Market Tour”. Uczestniczymy również w wielu innych przedsięwzięciach promujących turystykę na Pomorzu Zachodnim.

Bardzo ważną częścią naszej działalności są szkolenia. Z powodzeniem od wielu lat prowadzimy Ośrodek Szkoleń Turystycznych. Od 15 lat organizujemy kursy dla kandydatów na pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, szkolenia dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawców. Ponadto prowadzimy również zajęcia przygotowujące do pracy jako: animator turystyki, rezydent, kreator produktów turystycznych oraz kształcimy profesjonalne kadry do obsługi gości w hotelach i restauracjach.

Poza bieżącą działalnością szkoleniową i wydawniczą realizujemy także projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadziliśmy już takie szkolenia jak:

Szczegóły na: www.zart.pl

Forum Turystyki Regionów powstało w 1996 roku, początkowo jako projekt niesformalizowany, dopiero w 1997 roku zarejestrowany jako Forum Turystyki Pomorza Zachodniego. W 2005 roku podjęto decyzję o zmianie profilu funkcjonowania z regionalnego na ogólnopolski. Dziś jest to stowarzyszenie skupiające ekspertów branży turystycznej z całego kraju.

Celem naszej działalności jest poszukiwanie platformy wymiany doświadczeń, współpracy oraz dyskusji wśrod osób i instytucji wspierających polską turystykę. W swoim dorobku mamy wiele zrealizowanych projektów, szkoleń, warsztatów, i konferencji. Jesteśmy współtwórcami idei Gremium Ekspertów Turystyki, a obecnie rozwijamy Instytut Wspierania Turystyki. Prowadzimy wiele szkoleń, również w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in.:

Myślimy globalnie – działamy regionalnie!

Szczegóły na: www.forumturystyki.pl