Konferencja branżowa - współorganizator

Od 2003 roku, wraz z Forum Turystyki Regionów, organizujemy spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu, władz rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych branży turystycznej. Gremium to konferencja naukowo-branżowa składająca się z debat eksperckich, cykli warsztatów branżowych i prezentacji towarzyszących.

Odwiedź stronę wydarzenia

Oryginalność i waga tego wydarzenia branżowego wynikają w dużej mierze z faktu, że jest to jedyne na taką skalę wydarzenie w Polsce mające charakter kroczący, tzn. za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej oferty turystycznej. IX Gremium Ekspertów Turystyki, pod hasłem “Samorząd terytorialny a rozwój turystyki”, odbyło się w  2019 roku w Gdańsku. Kolejne wydarzenie planowane jest na wiosnę 2021.

Niektóre obszary tematyczne referatów i wystąpień naukowych z 2019:

  • Prawne i finansowe narzędzia wspierania rozwoju turystyki regionalnej/lokalnej, bariery, możliwości, oczekiwana.
  • Marketing turystyczny czy marketing marki miejsca?
  • Wpływ turystyki na gospodarkę regionu – inwestycje w turystyce, finansowanie rozwoju turystyki, gospodarka obiegu zamkniętego.
  • Przemysł spotkań wobec wymagań zleceniodawców – od turystyki kulturowej do kreatywnej.
  • Turystyka zdrowotna zjawiskiem globalnym rozwijanym regionalnie – szansa dla całej gospodarki.
  • Funkcje i dysfunkcje turystyki a rozwój regionalny – czyli jak rozwijać turystykę nie pogarszając jakości życia mieszkańców.