Polityka Prywatności

W związku z obowiązującymi  przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Administratorem Pani/Pana/Państwa danych jest stowarzyszenie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp z o. o. która przetwarza je w celach realizacji zadań statutowych oraz świadczenia usług z tym związanych, w tym np. na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych, statystycznych, archiwalnych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Poniżej kilka szczegółowych informacji – zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa:

1. Nasze dane kontaktowe to: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp z o. o., ul. Broniewskiego 12, 71-460 Szczecin
NIP: 851 23 91 982.

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest
Bartosz Heliński, e-mail:

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ,b i f.

4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ZART i mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, prawnych, doradczych oraz księgowo-administracyjnych, w związku z realizacją zadań naszej firmy, w tym Piknik nad Odrą.

5. Podanie danych jest dobrowolne i mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest jednak niezbędne do prawidłowej współpracy i zawarcia ew. umów. W przypadku odmowy podania danych dalsza współpraca i realizacja usług może być niemożliwa.

6. Dostęp do Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem przez ZART Pani/Pana/Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

– danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z ZART, z osobą wymienioną w pkt. 2. niniejszej informacji: telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie ZART.

9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

10. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

11. Państwa dane pozyskane w związku z udzieloną przez Państwa zgodą przechowywane i przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Pani/Pana/Państwa dyspozycji.