Już 6-8 grudnia 2022 w Łodzi w hotelu Ambasador Premium, odbędzie się X jubileuszowa edycja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

Tegorocznym partnerem naukowym został Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość podjęcia rozważań w temacie: „Przyszłość Turystyki – Turystyka przyszłości”.

Gremium Ekspertów Turystyki jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się od 2003 roku. Jest jedynym na taką skalę wydarzeniem w Polsce, mającym charakter kroczący, czyli za każdym razem odbywającym się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki turystycznej. Tegorocznym gospodarzem metropolitarnym zostało Miasto Łódź i Łódzka Organizacja Turystyczna. Nad całością działań będzie czuwać gospodarz regionalny w postaci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnej Organizacji Turystycznej. Partnerem naukowym, który zadba o przewodnictwo dydaktyczne GREMIUM, jest Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego.

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to przede wszystkim platforma integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, spotkanie dające okazję do dialogu i budowania „mostów” łączących branżę turystyczną oraz władze rządowe i samorządowe. Podczas konferencji prowadzone są panele, warsztaty, debaty, dyskusje kuluarowe dotyczące aktualnych wyzwań i problemów, z którymi zmaga się polska turystyka. Prowadzą one do wypracowania wniosków i rekomendacji, a co za tym idzie, rozwiązywania problemów i wyznaczania kierunków rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.

Tematem przewodnim jubileuszowej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest „Przyszłość Turystyki – Turystyka Przyszłości”, rozumiana w kontekście problemów i zmian społecznych świata na gruncie turystyki. W ramach prezentacji i dyskusji eksperckich, omówiony zostanie kontekst ekonomiczny, społeczny, przestrzenny i planistyczno-decyzyjny, zgodnie z 4 blokami tematycznymi: narzędzia finansowe odbudowy i rozwoju sektora turystyki, koncepcja wartości wspólnej – współpraca międzysektorowa w obszarze rozwoju turystyki, turystyka w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności, a także gospodarka turystyczna w polityce państwa polskiego.

Do uczestnictwa w X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, zachęcamy przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych i działaczy branżowych, a także wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji.

Zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu, prosimy o przesłanie maila na adres: .