Forum Turystyki Regionów uruchomiło cykl szkoleń pod nazwą "RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo"

Forum Turystyki Regionów wraz z partnerami: Związkiem Pracodawców Turystyki LEWIATAN oraz Izbą Turystyki RP uruchomiło cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki, których celem jest wzmocnienie wiedzy eksperckiej w zakresie niezbędnym do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce. Projekt realizowany jest w ramach projektu wdrażanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. Szkolenia ruszyły w maju i potrwają do listopada 2022 roku. Zwieńczeniem działań będzie cykl szkoleń w ramach X jubileuszowej edycji Gremium Ekspertów Turystyki, które odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2022r w Łodzi.

„RAZEM możemy LEPIEJ kształtować prawo” jest programem szkoleniowym, stworzonym na potrzeby rozwoju kompetencji prawnych w branży turystycznej. Działania projektowe dedykowane są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z sektora turystyki z całej Polski. W szczególności, do wzięcia udziału w programie, zaproszeni są członkowie Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych (ROT i LOT), izb gospodarczych, stowarzyszeń branżowych, związków pracodawców, organizacji skupiających pilotów wycieczek i przewodników oraz innych podmiotów trzeciego sektora zaangażowanych w działania na rzecz kształtowania i rozwoju polskiej turystyki. Uczestnikami mogą zostać również urzędnicy jednostek samorządów terytorialnych, współpracujący z branżą turystyczną w ramach organizacji pozarządowych.

Na całym świecie turystyka ma ogromne znaczenie jako interdyscyplinarny obszar aktywności obywatelskiej i oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Wg danych portalu NGO.pl w Polsce jest zarejestrowanych ponad 6600 NGO, które mają słowo „turystyka” wpisane w nazwę swojej organizacji, co wskazuje, że organizacje te działają w obszarze szeroko rozumianego sektora turystyki. Wśród nich są zarówno małe organizacje hobbystyczne jak i duże o charakterze branżowym. Podmioty te mają prawo, a nawet obowiązek, uczestniczyć w procesie kreowania warunków dla rozwoju sektora turystyki w Polsce. Szczególną rolę w tym zakresie mają Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, izby gospodarcze sektora turystyki oraz stowarzyszenia branżowe. Niniejszy projekt ma na celu wsparcie wszystkich NGO zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju polskiej turystyki, poprzez przekazanie im wiedzy eksperckiej zwiększającej efektywność ich udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce – mówi Prezes Forum Turystyki Regionów – Marek Migdal i zaprasza do udziału w projekcie.

Projekt „RAZEM możemy LEPIEJ kształtować prawo” ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 części: szkoleń grupowych w zakresie czterech obszarów tematycznych do wyboru w każdym województwie w Polsce, doradztwa i konsultacji indywidualnych oraz szkoleń i warsztatów specjalistycznych, prowadzonych podczas X jubileuszowej edycji Gremium Ekspertów Turystyki. Działania szkoleniowe i warsztaty rozpoczęły się już w maju i będą trwać do listopada 2022 roku. Swoją tematyką obejmują: stan aktualny i kierunki zmian prawa w turystyce, podstawy procesu stanowienia prawa, gromadzenie danych i weryfikacja ich wiarygodności w turystyce oraz analiza i przetwarzanie zgromadzonych danych. Jednocześnie, w ramach projektu, każdy uczestnik ma możliwość wybrania szkoleń o określonej tematyce w dowolnym województwie i terminie: zarządzanie i jego wpływ na stanowienie prawa, prawo – obszary, procesy i standardy, ekonomia i analiza finansowa oraz polityka – narzędzie kreowania rozwoju. Szczegółowe informacje na temat szkoleń, jak również formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie poświęconej projektowi https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/.


Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, zapraszamy do zgłoszenia chęci swojego udziału w szkoleniach, za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak również do polubienia profilu na Facebooku Centrum Szkoleń Turystycznych www.facebook.com/centrumszkolenturystycznych, na którym regularnie będę publikowane aktualności dotyczące projektu.

Projekt współrealizowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/.